Szoros együttműködésben a visegrádi országok egyetemeivel

Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország különböző egyetemeiről érkezett szakemberek számára tartottak kétnapos szakmai tanácskozást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A Stratégiai Tanulmányok Intézete szervezésében megvalósult Different perspectives – common interests című eseményen olyan témákról volt szó, mint például a közös történelmi örökség, a határokon átnyúló fejlesztések, a külpolitikai együttműködés, az európai ügyekben képviselhető közös álláspontok és a regionális együttműködés szervezeti keretei.

A szervezők nevében Prőhle Gergely hangsúlyozta, hogy a közép-európai együttműködésnek komoly hagyományai vannak, ezek sikeres továbbvitelének kulcsa a generációk közti együttműködés. A Stratégiai Tanulmányok Intézete igazgatója kiemelte: a workshop résztvevői köre ilyen szempontból is szerencsésen állt össze, hiszen hallgatóktól sikeres egyetemi pályafutásuk csúcsán állókig széles kört sikerült megszólítanunk. Orbán Balázs miniszterhelyettes köszöntő beszédének középpontjában a stratégiai gondolkodás szerepe állt. A Miniszterelnökség államtitkára rámutatott: Közép-Európában az ezredforduló integrációs erőfeszítései mellett nem jutott kellő idő és energia a stratégiaalkotásra. „Ezt mielőbb pótolnunk kell, egymásra figyelve, és nem okvetlenül a nyugati mintákat válogatás nélkül átvéve”- hangsúlyozta Orbán Balázs. Martonyi János volt külügyminiszter beszédében felvázolta a közép-európai szolidaritás történelmi előzményeit, és vázolta a visegrádi országok gazdasági fejlődésének hasonlóságait. Az NKE tiszteletbeli doktora szerint együttműködésünk számára az Európai Unió világos kereteket ad, azonban nemzeti érdekeinkre alapozva, alulról építkezve ezt a keretet a mainál jobban is kihasználhatjuk. Elhangzott, hogy ezen a téren már néhány konkrét kérdésben jól látszanak az eredmények.

A workshop célja a Stratégiai Tanulmányok Intézete College of Visegrád+ kezdeményezésének támogatása, a tervezett oktatási programok előkészítése volt. Számos konkrét javaslat fogalmazódott meg, a résztvevők egybehangzóan kinyilvánították további szoros együttműködési szándékukat.

Szöveg: Szilágyi Balázs

Fotó: Szilágyi Dénes