Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Stratégiai Tanulmányok Intézete

Megalakult a John Lukacs Intézet

2024. január 1-jével a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) az Eötvös József Kutatóközpont égisze alatt, az egyetem három korábbi intézetéből (Amerika Kutatóintézet, Stratégiai Tanulmányok Intézete, Stratégiai Védelmi Kutatóintézet) létrejött a John Lukacs Intézet.

Az intézet névadója, John Lukacs magyar származású történész szellemi hagyatéka felbecsülhetetlen érték az egyetemes történettudomány számára. A pennsylvaniai Chestnut Hill College történelem tanszékének legendás oktatójaként, valamint a Columbia, Johns Hopkins és a Princeton egyetemek vendégprofesszoraként 1946-tól a 2019-ben bekövetkezett haláláig Lukacs több generációt tanított, és gondolkodásával, írásaival hatással volt mind az amerikai, mind az európai történészi és politikai gondolkodásra. Egész életútja során éleslátó módon reagált a nemzetközi politikai rendszer fejleményeire és a nagyhatalmi viszonyok változásaira.

A John Lukacsról elnevezett intézet ezzel összhangban arra törekszik, hogy kutatási eredményei, publikációi magyar szemszögből segítsenek megérteni a napjainkban felerősödő nagyhatalmi versengés stratégiai kérdéseit, a nemzetközi politika, köztük kiemelten a transzatlanti kapcsolatok mozgatórugóit, illetve a nemzetközi biztonságpolitikai kihívásokat. Egyetemi intézetként fontos hangsúlyt kap, hogy ezek az eredmények szervesen beépüljenek az egyetemi és a nemzetközi tudományos, kutatási és oktatási szféra vérkeringésébe.

A John Lukacs Intézet feladata Magyarország nemzetközi kapcsolatait érintő stratégiai kutatások és programok szervezése és megvalósítása. Fő kutatási területe a rendszerszintű változások, kiemelten a nagyhatalmi versengés történelmi szemüvegen keresztüli megértése, illetve stratégiai és biztonságpolitikai következtetések levonása. Az intézet egyes kiemelt kutatások szervezésére önálló kutatási programokat működtet, különös figyelmet szentelve az eddigi kutatómunkát tovább építő Amerika Kutatási Programra és a Stratégiai Védelmi Kutatási Programra. Az intézet emellett nemzetközi konzultációkat, tanácskozásokat, workshopokat valósít meg. A John Lukacs Intézet kutatási igazgatója Mártonffy Balázs, a nemzetközi kapcsolatok és a biztonságpolitika szakértője, az Amerika Kutatóintézet korábbi vezetője.

A John Lukacs Intézet programigazgatója, Prőhle Gergely egykori berlini és berni nagykövet, a Stratégiai Tanulmányok Intézetének (STI) korábbi vezetője, aki továbbra is felelős az európai uniós közszolgálatra felkészítő Nemzetek Európája Karrierprogram tartalmi kialakításáért.

A másik kiemelt képzési projekt a College of Visegrad+ program, melynek hosszú távú célja, hogy kiépüljön a Ludovikán egy kollégiumi vezetőképző, amely a Visegrádi Együttműködés országainak fiataljaira összpontosít. Rövid távon kisebb hétvégi egyetemek szervezésével arra törekszik, hogy a visegrádi országok fiataljai, leendő vezetői jobban megismerjék egymás kultúráját, történelmét, napjaink aktuális kihívásai kapcsán egymás álláspontját, ezáltal is elősegítve egymás jobb megértését és a jövőbeni konstruktívabb, szorosabb együttműködést.

Az Intézet munkáját Tanácsadó Testület segíti, amelynek elnöke Prőhle Gergely programigazgató, tagjai Csaba Gábor, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára, korábbi canberrai és szöuli nagykövet, Hajnik László, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára, Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára, Tálas Péter, a Stratégiai Védelmi Kutatóintézet korábbi vezetője, valamint Ugrósdy Márton, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára. A John Lukacs Intézet folytatja az NKE hosszú múltra visszatekintő kutatási együttműködését a Honvédelmi Minisztériummal, valamint a Magyar Külügyi Intézettel is.

A John Lukacs Intézet zászlóbontására 2024. január 31-i konferenciája alkalmából kerül sor, ugyanis a konferencia napján ünnepeljük John Lukacs születésének századik évfordulóját.

 

Kép forrása: The New York Times