Dr. Hulkó Gábor

Dr. Hulkó Gábor, PhD. (1979), egyetemi docens, jogász. Diplomáját és tudományos fokozatát is a brnoi Masaryk Egyetem jogi karán szerezte. 2006-2010 közt Dunaszerdahely alpolgármestere, 2006-tól több szlovákiai önkormányzat belső ellenőre. 2005-től lát el oktatói és kutatói feladatokat a győri Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék tszv. helyettese. 2016-tól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem állományában is tevékeny, mindenekelőtt az egyetem visegrádi kapcsolatainak fejlesztése kapcsán lát el szervezési és koordinációs feladatokat. Tagja a budapesti MTA BTK Médiatudományi Kutatócsoportjának, a bialystoki Miedzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego krajów Europy Środkowej i Wschodniej kutatóközpontnak, a brnoi Centrum Prawa Polskiego tudományos egyesületnek valamint a lille-i Observatory on Local Autonomy kutatói hálózatnak. Szerkesztőbizottsági tagja az ARC (University of Bialystok, ISSN: 1899-5942, Poland) és a Procedury administracyjne i podatkowe (Taxpress, ISSN: 2543-8271, Poland) szakfolyóiratoknak. A Public Governance, Administration and Finances szaklap (Nordex Non-Profit Ltd., ISSN 2498-6275, Hungary) szerkesztője. Oktatási tevékenységében, az általános közigazgatási jogi tárgyakon túl iparigazgatással, gazdasági igazgatással valamint média- és hírközlési igazgatással kapcsolatos szabályozási területek oktatásában vesz részt. Kutatási területét illetőleg a közigazgatási jog és jogtudomány területét érintő összehasonlító tanulmányokkal, mindenekelőtt a visegrádi csoport országainak egyes szabályozási kérdéseinek komparatív vizsgálatával, foglalkozik.