Dr. Kovács Éva

Kovács Éva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) adjunktusa a Budapesti Corvinus Egyetem óraadója. Fő kutatási területe a kormányzás és közpolitika, a közigazgatási reformok, a kormányzati koordináció és az önkormányzatok közötti együttműködés. Kovács Éva egyetemi diplomáját szerzett a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán (az NKE jogelődje) szerezte. Egyetemi tanulmányai során aktívan részt vett az önszerveződő hallgatói közösségekben, például 2010 és 2014 között a Magyary Zoltán szakkollégium tagja volt és öt éven keresztül kari hallgatói önkormányzat tisztviselője. Doktori értekezését 2014-ben védte meg a Budapesti Corvinus Egyetemen a „Koordinációs mechanizmusok és fejlődésük a magyar államigazgatásban (1990-2014)” címmel. A disszertáció a COCOPS FP 7 nemzetközi projekt keretében végzett kutatására épült, mely lehető tette számára, hogy tapasztalatokat szerezzen a nemzetközi tudományos együttműködésekben. Kovács Éva azóta számos nemzetközi tudományos együttmüködés tagja, mint például az International Public Management Network (IPMN), International Public Policy Association (IPPA) vagy a NISPAcee. Rendszeresen vesz részt nemzetközi konferenciákon, transznacionális kutatási projektekben, illetve kormányzati szakértőként több nemzetközi értékelő, tanácsadó tevékenységet végzett. 2019-ben öt hónapot töltött kutató professzorként az Indiana University -n (https://spea.indiana.edu/) az Egyesült Államokban. A fenti szakmai tapasztalatoknak köszönhetően széles körű nemzetközi ismereteket szerzett az egyetemi szféráról és kultúráról. Hét éves egyetemi oktatói tapasztalattal rendelkezik magyar és angol nyelven egyaránt.