College of Visegrád+

Történelmünk legsikeresebb és legtartósabb regionális együttműködési formátuma a Visegrádi Együttműködés (V4), mely a közép-európai együttműködésnek korántsem egyetlen, de legfontosabb fóruma. A „közép-európaiság” 1990 előtt egyfajta intellektuális menekülőút volt a szocializmus mindennapjaiból, s ennek legfontosabb alkotóelemét az a kapcsolati háló alkotta, ami az egyes országok rendszerkritikus gondolkodóit fűzte össze. Az elmúlt évek politikai tapasztalata azt mutatja, hogy ma is szükség van az informális kapcsolatokra, hiszen uniós tagállamokként, a regionális érdekérvényesítés jegyében folyik leginkább a közös munka. Ez az informális kapcsolatrendszer akkor építhető ki a legjobban, ha egyetemi tanulmányaik vége felé vagy pályakezdőként a régió országainak fiataljai közös képzésen vesznek részt, melynek során nemcsak a közös múlt és a kulturális gyökerek fontosságával ismerkedhetnek meg, hanem a legmodernebb gazdaságfejlesztési egyeztető mechanizmusokat is kiismerhetik. Mindezt úgy, hogy Budapesten és részben „virtuálisan” végzett tanulmányaikat a regionális politikában jártas mentorok segítik, a tanárok pedig a régió országain kívül a jelentős tengerentúli, nyugat-európai és ázsiai kutató műhelyekből érkeznek.

A Stratégiai Tanulmányok Intézete 2020-ban kívánja elindítani nemzetközi képzését. Jelenleg a tervezett képzés struktúrájának és tartalmának véglegesítése folyik magyar és külföldi szakértők bevonásával.

A képzések során tervezett nemzetközi együttműködés megalapozása érdekében Brnoban, Prágában, Kassán, Pozsonyban, Białystokban, Krakkóban és Frankfurtban (an der Oder) kezdtük el az intézményközi kapcsolatépítést. 2019 novemberében külföldi partnereinkkel egy közös budapesti rendezvényt, eszmecserét szerveztünk, februárban pedig megalakult a program nemzetközi összetételű Tudományos és Intéző Bizottsága, mely rögzítette az oktatni kívánt diszciplínákat és a 2020/21-es tanévre vonatkozó oktatási program kereteit. Tekintettel a járványhelyzetre a program kezdését halasztani kényszerültünk.

Mivel olyan képzés kialakítását célozzuk, ami nemzetközi összehasonlításban is számottevő, az oktatási piac felmérése, világszerte is ismert és elismert előadók bevonása, a képzés magas színvonalának biztosítása érdekében az előkészítő munkába nemzetközi referenciákkal bíró tanácsadókat is bevonunk.

Tudományos és Intéző Bizottság

Pályázati felhívás hallgatóknak

Előadóink

Tanmenet

További információ: visegrad@uni-nke.hu