Kárpát-medencei tehetséggondozás

Az elmúlt évtizedekben kiépült kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatási intézményrendszerben már ma is erős együttműködés valósul meg, részben a hallgatók, részben az oktatók áramlása, illetve a tananyagok harmonizációja révén. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) fennállásának kezdete óta aktív e területen, így a Stratégiai Tanulmányok Intézetének (STI) tevékenysége a már meglevő, jól hasznosuló együttműködésekre épül, azokat egészíti ki.

A Kárpát-medencei tehetséggondozás keretében az STI elsősorban nem akkreditált, NKE-s hallgatók részvételével is megvalósuló kiscsoportos és gyakorlat-orientált képzésekkel kívánja előmozdítani a külhoni magyar közösségek kiemelkedő tehetségű és kiemelkedő szakmai-társadalmi elhivatottságú fiataljainak képzését annak érdekében, hogy anyaintézményeikben való diplomaszerzésük után még jobb, a 21. századi kihívásokra reflektáló ismeretekkel tudják szolgálni közösségeiket és építeni az adott régió jövőjét. A cél olyan fiatalok bevonása, akik pályafutásukat a magyar szervezetek, települési és területi önkormányzatok munkatársaiként tervezik, számukra pedig olyan ismeretek és gyakorlati tapasztalatok nyújtása, amelyek őket ebben, illetve közösségük modernizálásában segítik, de az általuk folytatott képzések curriculumának nem részei.

A kiscsoportos (legfeljebb 15-20 fős), együttműködést célzó képzési alkalmak magyar közösségi célokat is szolgálnak, segítik a leendő magyar anyanyelvű kárpát-medencei vezetők közötti ismeretségek kialakítását és a sajátjuktól különböző magyar közösségekkel kapcsolatos tapasztalati ismeretek bővítését. Az együttműködés emellett hosszú távon erősíti az NKE nemzetközi együttműködési rendszerének speciális, külhoni magyar intézményekkel és szakemberekkel való bővítését is.