Kormányzás és vezetés mesterképzés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem ­- a Stratégiai Tanulmányok Intézetének koordinálásával – egy olyan mesterképzést indít, melynek célja egy szűkebb, válogatott hallgatói csoport felkészítése a közigazgatási felsővezetői feladatkörökre. Annak érdekében, hogy a képzés valóban többet és mást nyújtson a nemzeti és európai öntudattal rendelkező, a kérdéseket több oldalról megközelíteni képes fiatalok számára, az oktatói gárda nem csak az NKE oktatóiból áll majd, hanem meghívjuk az adott téma nemzetközi szinten elismert szakembereit is. A tantárgygondozók felkérése megtörtént, jelenleg a szak akkreditációjának előkészítése folyik.

A szervezés során átvesszük azoknak az intézményeknek a jó gyakorlatát, melyek évtizedek óta képeznek államigazgatási felsővezetőket, hasonló célokkal. Ennek érdekében együttműködünk a franciaországi École Nationale d’Administration (Nemzeti Közigazgatási Iskola) és a strasbourg-i Sciences Po intézményekkel.

Hasonló céllal, illetve annak érdekében, hogy a képzés visszhangra találjon a hazai köz- és tudományos életben, 2020 első félévében konferenciát szervezünk, ahová három európai uniós tagállam hasonló képzésének vezetőjét hívjuk meg.