Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Stratégiai Tanulmányok Intézete

Nemzetek Európája Karrierprogram

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Igazságügyi Minisztérium közös képzése

 

2023. szeptemberben negyedik évfolyamát fogja indítani a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) és az Igazságügyi Minisztérium (IM) együttműködésében megvalósuló Nemzetek Európája Karrierprogram, amely 2020. szeptemberben indult először azzal a célkitűzéssel, hogy növelje az európai uniós intézményeknél sikeresen pályázó és elhelyezkedő, Európa és Magyarország ügye iránt egyaránt elkötelezett, idegen nyelveken jól beszélő megfelelő szakpolitikai ismeretekkel rendelkező magyar szakemberek számát.

A Nemzetek Európája Karrierprogram programigazgatója Prőhle Gergely, az NKE Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója.

A képzés célja:

•      szakmai felkészítés az európai közszolgálatra elismert oktatók által,

•      felkészítés az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) nyílt versenyvizsgájára,

•       nyelvi képességi szint növelése szakmai nyelvi kurzusokkal.

A Nemzetek Európája Karrierprogram igazi mérföldkőnek számít az európai uniós karrierre készülők támogatásában, ugyanis az elméleti tudás mellett gyakorlatorientált és az ország érdekeinek hatékony nemzetközi képviseletére irányuló, széles körű képzést nyújt, felkészítést ad az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) versenyvizsgájára, továbbá a szaknyelvi tudás fejlesztésével segíti a pályázók nemzetközi elhelyezkedését. A végzett hallgatók számára mindez biztos alapot, komoly lehetőséget jelenthet az az európai uniós intézményi karrierjük szempontjából.

A képzés főbb tantárgyai: Európai uniós jog; Az EU története és intézményrendszere; Az EU intézményeinek igazgatása; Az Európai Unió szakpolitikái és döntéshozatala; A differenciált integráció elmélete és gyakorlata; Európai Uniós diplomácia; Az Európai Unió aktuális gazdasági kérdései; Európai Uniós kommunikáció és információk pozícionálása; Magyarország Európa-politikája, hatékony érdekérvényesítés; Fókuszban a klímaváltozás – az EU zöld politikája; Az Európai Parlament működése a gyakorlatban: érdekérvényesítés a jelen és a jövő Európájában; A nemzeti álláspont képviselete a megváltozott Európában; A tagállami uniós politikák; EU szaknyelv; Karriertervezés.

A kurzusok (heti 5 óra szakmai és heti 5 óra angol EU szaknyelvi kurzus) kisebb létszámú csoportokban valósulnak meg a nagyobb hatékonyság érdekében. A szakmai képzést további készségfejlesztő tréning napok (pl. konfliktuskezelés és asszertivitás) egészítik ki. A képzés záróvizsgával és záró „házi” EPSO-vizsgával zárul, melynek minimum 70%-os sikeres teljesítése esetén tanúsítványt kapnak a résztvevők.

 

A képzés 2020/2021-es első évfolyamát – a sokszoros túljelentkezést és a kiválasztási procedúrát követően – 47 fiatal végezte el. 2021. szeptemberben négyszeres túljelentkezés mellett, 18 sikeres felvételi vizsgát tett fiatal kezdte meg az immár két szemeszteresre (9 hónapra) bővített képzést. A 2022/2023-as évben szintén 18 hallgató végezte el sikeresen a képzést.

A képzésre jelentkezhet:

•       minden 35 év alatti büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki egyetemi vagy főiskolai, illetve alap vagy mesterszintű végzettséggel rendelkezik;

•       azon magyar állampolgárságú felsőoktatási hallgató, aki a Karrierprogram megkezdéséig egyetemi abszolutóriumát bemutatja és legalább 4.00 össztanulmányi átlagot tud igazolni;

•       azon felsőfokú végzettséggel rendelkező, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a pályázat időpontjában már legalább egy éve a Kit., Küt. vagy a Kttv., Hszt., Hjt. alá tartozó jogállásban dolgozik.

•       Felvételi követelmény a felsőfokú angol nyelvtudás és egy további EU hivatalos nyelv ismerete.

 

A képzésről további információk megtalálhatók a Nemzetek Európája Karrierprogram honlapján: https://nemzetekeuropaja.uni-nke.hu/